Category Archives: Ubuntu instalacija

Ubuntu instalacija, podešavanje particija

Instalacija Ubuntua 11.10 ne razlikuje se bitno od procesa instalacija prethodnih verzija. Za instalaciju se mogu koristiti i prethodni članci koji su objašnjavali proces instalacije starijih verzija:

Opšte napomene i koraci pre instalacije

Uputstvo na ovoj stranici odnosi se na instalaciju Ubuntu operativnog sistema na prazan ili tvrdi disk koji će biti ispražnjen tokom instalacije. Ako se odlučite za korak da ispraznite ili formatirate tvrdi disk tokom instalacije sistema znajte da će svi podaci nestati, pa ako nemate kopiju svih Vama bitnih podataka napravite je pre nego počnete instalaciju. Da bi uspešno izvršili instalaciju sistema na Vaš računar neophodno je sledeće predznanje:

 1. Nasnimavanje ISO slike na CD ili DVD
 2. Podešavanje BIOSa kako bi sistem koji se nalazi na CDu bio pokrenut sa istog i instaliran
 3. Razumevanje funkcije tvrdog diska (hard diska).
 4. Shvatanje poduhvata i posledica formatiranja po podatke.

Potrebno:

 1. Preuzeti ISO sliku: http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download
 2. Nasnimiti je na CD/DVD
 3. Podesiti BIOS za pokretanje sistema sa CD/DVD uređaja.

Korak 1 Ekran koji Vas dočeka nakon uspešno pokrenutog živog CDa Ako želite, odmah na početku možete odabrati srpski jezik: Korak 2 Pobrinite se da računar ima dovoljno prostora za instalaciju Ubuntua, da je povezan na internet, označite ukoliko želite da dodatni softver bude preuzet još tokom instalacije… Korak 3 Odaberite opciju Something else, jer to je opcija koja omogućava korisniku da unese svoja podešavanja za particije na tvrdom disku. Ovakav način instalacije ujedno omogućava i mogućnost zadržavanja određenih particija(možda iz prethodnih sistema, ntfs ili drugog formata), bez da one budu automatski obrisane. Korak 4 Nakon biranja opcije opisane u prethodnom koraku, biće prikazana tabela particija i ona će izgledati upravo kao na slici gde će tvrdi disk, ako je samo jedan, biti prikazan kao /dev/sda, ili ako ih je više.. prvi kao /dev/sda, drugi kao /dev/sdb… Na slici je prikazan potpuno prazan disk, bez particija, pa da bi ih dodali, odabrati dugme Nova particiona tabela. Za slučaj da imate korišćeni tvrdi disk, a ne želite da zadržite podatke kao ni raspored particija, biranjem opcije dugmeta Obriši za svaku particiju, na kraju će i Vaša tabela izgledati kao na slici ispod, pa onda postupiti kao što je navedeno iznad, odabrati dugme Nova particiona tabela. Nakon što ste obabrali dugme Nova particiona tabela, pojaviće se nova stavka u tabeli koja označava slobodan prostor na disku i to je prostor koji će stajati na raspolaganju za pravljenje novih particija. Pa da bi napravili prvu po redu particiju, treba odabrati slobodan prostor (jednim klikom) a zatim i dugme Dodaj Korak 5 Najpre se dodaje korena particija, u novom prozoru uneti potrebne podatke da bi particija bila prepoznata kao takva:

 • Tip nove particije: Primarna
 • Veličina nove particije u megabajtima: od 15 000 do 20 000 MB ( ne bi trebalo da će Vam ikada trebati više od toga)
 • Lokacija nove particije: Početak
 • Koristi kao: Ext4 journaling file system
 • Tačka montiranja: /

Nakon unošenja podataka odabrati dugme U redu. Tabela particija je sada bogatija za korenu particiju, da bi napravili sledeću ponovo odabrati slobodan prostor u tabeli, a zatim i dugme Dodaj. Korak 6 Druga po redu particija je swap prostor, unesite sledeće vrednosti za njen opis i funkciju:

 • Tip nove particije: logička
 • Veličina nove particije u megabajtima: ako imate 1GB RAM memorije stavite vrednost 2048 MB, ako imate više RAM memorije (2,3,4,6..GB) možete unesi vrednosti jednake količini RAM memorije.
 • Lokacija nove particije: Početak
 • Koristi kao: swap area
 • Tačka montiranja: ovo polje ostaje prazno i svakako ga nije moguće popuniti u ovom slučaju kada je već odabrano korišćenje swap area.

Na kraju odabrati dugme U redu. Particiona tabela je sada bogatija za još jednu particiju, pa da bi bila napravljena treća i poslednja po redu, ponovo odabrati slobodan prostor i dugme Dodaj. Korak 7 Poslednja particija koja će služiti za smeštanje svih korisničkih podataka (multimedija, dokumentacija…) nosiće sledeća obeležja:

 • Tip nove particije: Logička
 • Veličina nove particije u megabajtima: ovoj particiji možete dodeliti sav preostali prostor koji ste planirali za instalaciju Ubuntua.
 • Lokacija nove particije: Početak
 • Koristi kao: Ext4 journaling file system
 • Tačka montiranja: odabrati /home iz padajućeg menija

Na kraju odabrati dugme U redu. Tabela particija je sada kompletna sa dovoljne tri particije. Ako posedujete samo jedan tvrdi disk na računaru opcije kod Device for boot loader installation ostaviti podrazumevajućim pri čemu će pokretač biti instaliran na /dev/sda uređaju. Da bi se nastavilo sa instalacijom odabrati dugme Instaliraj sada. Korak 8 Označite lokaciju Korak 9 Odaberite ime korisnika, računara kao i lozinku za pristup, sve podatke upamtite. Možete označiti da se korisnik loguje automatski pri pokretanju sistema. Instalacija… Kada se instalacija završi izbacite CD kada to bude zatraženo, i nakon ponovnog pokretanja računara možete uživati u svom novom operatinom sistemu!