Category Archives: Uputstva i instalacija

Instalacija BURGa i 6 tema

Ukoliko Vam se sviđa prefinjeniji izgled GRUBa, vreme je da instalirate BURG. Na vezi (ispod) je dat celokupni postupak instalacije BURGa na Ubuntu 11.10 i veze za preuzimanje 6 prelepih tema.   http://www.techdrivein.com/2011/12/6-best-burg-themes-and-how-to-install.html 

 

Kako ,,ubrzati“ Fajerfoks

http://www.webgapps.org/tutorials/firefox/optimization/preferences-tweaks

Učinite folder/fajl neuklonjivim

Potrebno je samo da pokrenete sledeću komandu:

sudo chattr +i -R IME_FOLDERA

Ukoliko Vi ili neko drugi pokuša da ga izbriše, dobiće sldeću poruku:

 

 

 

 

 

Ako je u pitanju fajl, onda:

sudo chattr +i IME_FAJLA

Ukoliko želite da sve vratite na staro, onda :

folder

sudo chattr -i -R IME_FOLDERA

fajl

sudo chattr -i IME_FAJLA

Brisanje CD-RW / DVD-RW diskova iz komandne linije

Sve što treba da uradite je da instalirate wodim:

sudo apt-get install wodim

Zatim, ubacite disk u fioku i pokrenite sledeću komandu:

wodim dev=dev/sr0 blank=fast -eject

Ukoliko je uređaj zauzet, prvo ga demontirajte i pokušajte ponovo. Dakle:

 umount dev/sr0

Pa ukucajte ponovo gore navedenu komandu…

 

Uputstvo je prosleđeno

Ukloni regularan fajl / folder? y/n

Ko redovno koristi Konzolu/terminal, poznato mu je da se komanda rm izvršava odmah (ne postoji provera u vidu pitanja da li zaista želimo da izbrišemo dati fajl/folder). Može da se desi da  tako neki fajl/folder ozbrišete usled nepažnje, što može da bude veoma gadno nekad.

Ovaj hak pokazuje kako da, nakon izvršene rm (čak i rm -r) komande, dobijete gore navedeno pitanje.

Otvorite, pomoću uređivača teksta, fajl .bashrc koji je skriveni fajl u Domaćem direktorijumu.

Nađite ovaj deo fajla…:

…i ubacite sledeću liniju:

alias rm='rm -i'

Sačuvajte izmene (Save) i isto ovo uradite sa istoimenim fajlom koji se nalazi u Korenom direktorijumu (trebaju vam root privilegije).

Nakon toga restartujte računar i obezbeđeni ste od sličnih grešaka.